Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20121025

Rök Runestone

In memory of Vémóðr/Vámóðr stand these runes.
And Varinn coloured them, the father,
in memory of his dead son.
I say the folktale / to the young men, which the two war-booties were, which twelve times were taken as war-booty, both together from various men.
I say this second, who nine generations ago lost his life with the Hreidgoths; and died with them for his guilt.
Þjóðríkr the bold,
chief of sea-warriors,
ruled over the shores of the Hreiðsea.
Now he sits armed
on his Goth(ic horse),
his shield strapped,
the prince of the Mærings.
I say this the twelfth, where the horse of Gunnr sees fodder on the battlefield, where twenty kings lie.
This I say as thirteenth, which twenty kings sat on Sjólund for four winters, of four names, born of four brothers: five Valkis, sons of Hráðulfr, five Hreiðulfrs, sons of Rugulfr, five Háisl, sons of Hôrðr, five Gunnmundrs/Kynmundrs, sons of Bjôrn.
Now I say the tales in full. Someone ...
I say the folktale / to the young men, which of the line of Ingold was repaid by a wife's sacrifice.
I say the folktale / to the young men, to whom is born a relative, to a valiant man. It is Vélinn. He could crush a giant. It is Vélinn ... [Nit]
I say the folktale / to the young men: Þórr. Sibbi of Vé, nonagenarian, begot (a son).1
Till minne av Vämod står dessa runoraft uamuþ stonta runaR þaR
2Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonenn uarin faþi faþiR aft faikion sunu
3Jag säger de unga det, vilka de två stridsbytena varsakum ukmini þat huariaR ualraubaR uaRin tuaR
4som tolv gånger blev tagna som krigsbyteþaR suaþ tualf sinum uaRin numnaR t ualraubu
5båda på en gång från man efter man. Det säger jag som det and-baþaR somon o umisum monum þat sakum ona
6-ra vem som för nio släktled sedan miste livetrt huaR fur niu altum on urþi fiaru
7hos reidgoterna och han dogmiR hraiþkutum auk tu
8hos dem till följd av sin skuldmiR on ub sakaR
9Då rådde Tjodrik den dristige, sjökrigarnasraiþ þiaurikR hin þurmuþi stiliR
10hövding över Reidhavets kust. Nu sitter han rustad påflutna strontu hraiþmaraR sitiR nu karuR o
11sin gotiska häst, med sköld över axeln, den främste av Märingarkuta sinum skialti ub fatlaþR skati marika
12Det säger jag som det tolfte var Gunns hästþat sakum tualfta huar histR si ku
13ser föda på slagfältet, där tjugo konungarnaR itu uituoki on kunukaR tuaiR tikiR sua
14ligger. Det säger jag såsom det trettonde, vilkaþ o likia þat sakum þritaunta huariR t
15tjugo konungar satt på Själland under fyrauaiR tikiR kunukaR satin t siulunti fia
16vintrar, med fyra namn, föddakura uintur at fiakurum nabnum burn
17åt fyra bröder. Fem med namnet Valke, Rådulfs sö-iR fiakurum bruþrum ualkaR fim raþulfs su
18ner, fem Reidulf, Rugulfs söner, fem Haisl, Hord-niR hraiþulfaR fim rukulfs suniR hoislaR fim haruþ
19-s söner, fem Gunnmund, Björns söner.s suniR kunmuntaR fim birnaR suniR
20Nu för de unga säger fullständigt envar (?)... eftersporde (?).nuk m--- (m)-- alu --(k)(i) ainhuaR -þ... ...þ ... ftiR fra
21Jag säger de unga det, vem av Ingvalds-sagwm mogmeni (þ)ad hOaR igOld
22-ättlingarna som blev gäldad genom en hustrus offeriga OaRi gOldin d gOonaR hOsli
23Jag säger de unga, åt vilken kämpe en ättlingsakum ukmini uaim si burin ni
24är född. Vilen är det. Han kunde krossaþR troki uilin is þat knuo knat
25en jätte. Vilen är det. Nit.i iatun uilin is þat
26Jag säger de unga: Torsakum ukmini þur
27Sibbe viets väktaresibi uia uari
28avlade nittioårig (en son)ul niruþR

0 Comments:

Post a Comment

<< Home