Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20080403

Parlamentariska Grundlagsutredningen

This is for my Swedish readers- sorry!

Ända sedan 2004 har den parlamentariska Grundlagsutredningen varit i gång, även om hittills mycket lite av dess diskussioner så lite att utredarna fått kritik från statsvetarhåll sipprat ut i den allmänna debatten.

Den mest omfattande grundlagsöversynen på nästan 40 år nagelfar såväl valsystemet och regeringsbildningen som möjligheten till folkomröstningar och lagprövning, till exempel i en författningsdomstol.


[...]

Vänsterns gamla ovilja att låta jurister och domstolar blanda sig i politiken har aktualiserats och stärkts av EU-domstolens utslag i Vaxholmskonflikten mellan fackförbundet Byggnads och lettiska Laval. Nyligen varnade Morgan Johansson, socialdemokratisk ledamot i Grundlagsutredningen, för en "judikalisering" av politiken. Och partiledare Mona Sahlin betonade inför partikamraterna att det är "vi här hemma, i Sveriges riksdag, som ska besluta. Inte EU-domstolen eller juristerna."

Även i de flesta andra av utredningens tunga frågor tycks positionerna vara låsta, när utredarna möts på nytt i dag, onsdag: s och v mot resten, eller bara socialdemokraterna mot alla sex övriga partier (se grafik).

Över lag vill socialdemokraterna och vänsterpartiet avstå från större förändringar, medan status quo för de borgerliga och miljöpartiet inte är något alternativ.

Rent styrkemässigt borde förstås alliansen plus mp ta hem spelet i nästan alla dessa frågor. Men målet för grundlagsutredningar är traditionellt konsensus. Besluten måste ju tas två gånger i riksdagen med mellanliggande val, vilket ställer krav på att lösningarna står pall också för ett majoritetsskifte.

[...]

Allra hetast är alltså känslorna kring den så kallade lagprövningen.

S och v säger absolut nej till en författningsdomstol, en särskild domstol vars enda uppdrag skulle vara att överpröva lagar och förordningar mot grundlagen.

Författningsdomstol finns bland annat i Tyskland. Och inom EU prövar ju EU-domstolen kontinuerligt medlemsländernas lagstiftning gent­emot fördraget. Europadomstolen avgör för sin del om undertecknande länder lever upp till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Socialdemokrater och vänsterpartister säger också nej till att öppna för andra svenska domstolar att oftare pröva lagar och förordningar mot grundlagen genom att ta bort den regel som säger att lagarna enbart får ifrågasättas om de helt uppenbart strider mot grundlagen.

Detta "uppenbarhetsrekvisit" gör i dag att svenska domstolar så gott som aldrig ifrågasätter om politikernas beslut står i överensstämmelse med svensk grundlag och dess fri- och rättighetskapitel (bland annat religionsfrihet, föreningsfrihet, demonstrationsfrihet, mötesfrihet och yttrandefrihet).

[...]

- Att sätta domstolar till doms över riksdagsbesluten känns för oss demokratifrämmande.
Kristdemokraten Ingvar Svensson menar att socialdemokraternas argument antyder att regering och riksdag skulle vara ofelbara institutioner.

- Min erfarenhet säger mig att även de kan göra fel.

O s v, o s v... Läs allt!

Är det inte märkligt att socialdemokraterna och kommunisterna- f'låt, vänstern- alltid motsätter sig lagförslag som skulle komma att minska deras egen makt? Det är socialismen i ett nötskal. Den nya adeln anser inte att kreti och pleti skall ha möjligheten att via lagmedel motsätta sig grundlagsvidriga beslut gjorda i riksdagskammaren! Det är ett uppenbart behov eller vilja till maktcentralisering som ligger bakom- det är jag övertygad om. För vad skulle hända om en socialdemokratiskt styrd riksdag skulle få pisk på fingrarna av en oberoende författningsdomstol. Usch och fy!

Det som gör mig mest förvånad är att MP faktiskt står bakom alliansens förslag. Vad har hänt där? Har månne min gamla gymnasielärare Peter Eriksson läst några av de blogposter jag gjort om honom? Snart säljer han väl sin SUV och köper en småbil istället. Vojne vojne, vem ska jag då skälla på?
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home