Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20070219

Är jag en islamofob?

Enligt bloggaren Al- Andalus har jag i ett kommentarinlägg på Gudmundssons blog visat att jag skulle vara en "öppen islamofob". Vidare påstår signaturen "Al- Andalus" att "Camilla"- en signatur som frågande undrade om Al- Andalus ville att Spanien återigen skulle upptas i dar al islam "spekulerade i att han ville att Spanien skall ockuperas av islam- och menar att andalus skulle vara [en] "symbol för av sionister så förhatlig samlevnad".

Det är inte någon hemlighet att all mark som någon gång ockuperats av islamister för alltid ses som en del av den muslimska umman. Själva nicket al- andalus kan inte på något vis tolkas som något annat än att personen bakom faktiskt vill implementera Sicilien, södra Italien och stora delar av Spanien och delar av södra Europa in i dar al islam igen. Varför välja ett så inflamatorriskt belastat nick annars?

Att "samlevnaden" under islamskt styre var förhatligt- inte bara för "Sionister"- utan även för alla som under den tiden var tvungna att leva som tredjeklassens medborgare under dhimmistatus, är inte bara oomtvistat, utan även en väldokumenterad sanning. Det kan inga historirevitionister som a' la al- andalus ha något som helst att säga något emot om!

Korstågen var till exempel inte offensiv krigföring från de kristna europeerna- utan bara en reaktion mot de muslimska invadörernas atrociteter gentemot den inhemska befolkningen i de invaderade och ockuperade länderna i fråga.

Jihad och en offensivt lagd krigföring gentemot dar al harb (d v s alla vi som inte är muslimer) har oavbrutet förts under de senaste 1400 åren eller så. Det är inte den gemene muslimens fel. Det är heller inte den gemene arabens fel. I stället måste vi leta efter en djupare sanning. Vad är då problemet. Det kan sammanfattas i ett enda ord. islam!

Problemet är att islam inte bara är en religion (något som alltför ofta missuppfattas av västerländska apologeter), utan också en komplett ideologi som inte bara är politisk, utan även styr muslimens liv in i minsta detalj.

Al- andalus vill förmodligen gärna kasta halmdockeepitetet "rasist" efter mig genom att antyda att jag skulle vara "islamofob". Newsflash for you al- andalus. Det fungerar inte längre. Islam är ingen ras! Muslimer är ingen ras! Islam är en totalitär och imperialistisk ideologi! Precis som nazism och kommunism! Förstå att islam har mycket mer gemensamt med dessa ideologier än det finns skillnader. När jag inte längre kan vara kritisk emot totalitära våldsideologier i det här landet. Då är det dags att packa väskorna och fly västerut. Som det ser ut just nu, innebär det asylsökning för mig och andra demokrater och humanister inom ett par årtionden- om ingen har lite ryggrad och sätter stop för islamiseringen av europa.

Jag är själv ej av svensk härkomst. Sverige har gett mig och mina föräldrar utmärkta möjligheter, som vi tog tillvara på genom att assimileras in i samhället. Jag betraktar mig som svensk- oavsett mitt något brokiga ursprung. Mina farföräldrar flydde hit till skandinavien just för att slippa undan bigotrin och den totalitära despotismen i deras hemland. Skandinavien och Sverige var på den tiden en fristad från totalitarism- något som snabbt ändrade sig under senare delen av 60 - talet, och förvärrades igen under socialisternas införande av multikulturalism som ideologisk bas under den senare delen av 70- talet här i Sverige. Något som tack och lov aldrig skedde i Finland, vari mina föräldrar bodde ett tag.

Jag antar att al- andalus är av utländskt ursprung. Förmodligen- liksom jag- en andragenerationens invandrare. Är det inte märkligt att det just bland dem som vi finner de mest hårdföra radikalerna och extremisterna politiskt och ideologiskt sett?

Islam är ej heller reformerbar med mindre än att hälften av koranen skulle behöva rivas ut, brännas och kastas bort- något som är omöjligt- dels därför att de "onda", våldsamma och rent ut sagt äckliga delarna är de som "releverades" och dikterades allra sist (Medinaverserna), och därmed enligt islamsk teologi abrogerar eller utesluter de mer benigna tidigare Meckaverserna, utan också för att om islam skulle reformeras till denna grad så skulle det helt enkelt inte vara islam något mer! Utan bara en urvattnad och felciterad Torah! Eftersom muslimer anser koranen vara ofelbar och att allt som står i den är att betrakta som den högsta sanningen- att den är universiell och inte får tolkas eller ändras (trots att det bevisligen skett väldigt många gånger).

Här tycker jag det passar bra med en del sköna citat:

"An islaimic friend of mine once told me;""Walid, jihad means struggle. You got to tell this to the people [westernes].""And I said,Yes thats true. Jihad means struggle. But that's also what's Mein Kampf means, in the same fasion that islamists look at jihad."

Walid Shoebat

.....................

"Western leaders today who say they are shocked by Iranian President MahmoudAhmadinejad's conference this week denying the Holocaust need to wake up to that reality. For the majority of Muslims in the world, the Holocaust is not a major historical event that they deny. We simply do not know it ever happened because we were never informed of it.--------------------

What's striking about Ahmadinejad's conference is the (silent) acquiescence of mainstream Muslims. I cannot help but wonder: Why is there no counter-conference in Riyadh, Cairo, Lahore, Khartoum or Jakarta condemning Ahmadinejad? Why are the 57 members of the Organization of the Islamic Conference silent on this?"

Ayaan Hirsi Ali

.............................

"Allah on 480 occasions in the Holy Koran extols Muslims to wage jihad. We only fulfil God's orders"

Militant leader Baitullah Mehsud

..........................

"We are the Muslims," said Omar Brooks, an extremist also known as Abu Izzadeen."We drink the blood of the enemy, and we can face them anywhere. That is Islamand that is jihad."

Avdelning: We are the muslims. We will assimilate you. All your bases are belong to us!

...........................

"The religion of peace

So, you think the Ku Klux Klan and the Spanish Inquisition are bad?
So do we, but...Put the Numbers in Perspective.
More people are killed by Islamists each year than in all 350 years of the Spanish Inquisition combined. (source)
Islamic terrorists murder more people every day than the Ku Klux Klan has in the last 50 years. (source)
More civilians were killed by Muslim extremists in two hours on September 11th than in the 36 years of sectarian conflict in Northern Ireland. (source)
19 Muslim hijackers killed more innocents in two hours on September 11th than the number of American criminals executed in the last 65 years. (source)

...........................

"Förbered er för jihad"...
..."Slå kvinnor som ej bär hijab. Kämpa för en stat inom staten".

här kan det låta under fredagsbönen i en brittisk moske. Vad predikar de om i Sverige?


Another speaker says Muslims cannot accept the rule of non-Muslims. 'You cannot accept the rule of the kaffir [non-Muslim],' a preacher, Dr Ijaz Mian, tells at a meeting held within the mosque. 'We have to rule ourselves and we have to rule the others.'

.............................

Oriana Fallaci: The Rage and the Pride

"To make you cry I’ll tell you about the twelve young impure men I saw executed at Dacca at the end of the Bangladesh war.
They executed them on the field of Dacca stadium, with bayonet blows to the torso or abdomen, in the presence of twenty thousand faithful who applauded in the name of God from the bleachers.

They thundered "Allah akbar, Allah akbar." Yes, I know: the ancient Romans, those ancient Romans of whom my culture is so proud, entertained themselves in the Coliseum by watching the deaths of Christians fed to the lions. I know, I know: in every country of Europe the Christians, those Christians whose contribution to the History of Thought I recognize despite my atheism, entertained themselves by watching the burning of heretics.

But a lot of time has passed since then, we have become a little more civilized, and even the sons of Allah ought to have figured out by now that certain things are just not done. After the twelve impure young men they killed a little boy who had thrown himself at the executioners to save his brother who had been condemned to death. They smashed his head with their combat boots. And if you don’t believe it, well, reread my report or the reports of the French and German journalists who, horrified as I was, were there with me. Or better: look at the photographs that one of them took.

Anyway this isn’t even what I want to underline. It’s that, at the conclusion of the slaughter, the twenty thousand faithful (many of whom were women) left the bleachers and went down on the field. Not as a disorganized mob, no. In an orderly manner, with solemnity. They slowly formed a line and, again in the name of God, walked over the cadavers. All the while thundering Allah–akbar, Allah–akbar. They destroyed them like the Twin Towers of New York. They reduced them to a bleeding carpet of smashed bones."

...............................

"Du kan tro på vad du vill..."
"...Du kan tro på stenar om du vill- SÅ LÄNGE DU INTE SLÄNGER STENARNA PÅ MIG!

Brigitte Gabriel

...............................

Och sedan avslutar vi med några länkar:

http://hotair.com/archives/2007/01/21/video-snl-on-islamophobia-redux/

http://www.imninalu.net/myths-pals.htm

Congratulations al- andalus. You are the first to receive the memo:

MEMO

This is an automated reply from the Bullshit Detector at Gummihund.
Your recent post contained troll-like characteristics which resembles the type of message sent by spoiled ISM members on summer holiday, college students who have recently inhaled Noam Chomsky’s foul rantings, Adam Shapiro wannabes, Nazi sympathizers, or genuine Koranimals.


In order to prevent another thread being hijacked, and to send your message to the appropriate department for response (FOAD, GAZE, Go Away Gordon, or The Bus To Rachel Corrie’s Tomb Is Leaving - Be Sure You’re Under It), kindly reply to the following questions:

1. Are you aware that the Disputed Territories never belonged to the “Palestinians” and only came into Israeli possession as a result of the 1967 six day war in which Egypt, Jordan, Syria, and Lebanon all massed forces at Israel’s border in order to “push the Jews into the sea”. The Arabs lost and Israel took control of the land. Do you agree that if the Koranimals don’t want to lose territory to Israel, then they shouldn’t start wars? Do you agree that there is justice that Israel, who as far back as 1948 has always sought peace with her far larger neighbors, should live in prosperity - making the desert bloom - while the residents of 19 adjacent Arab countries who are blessed with far more land as well as oil wealth live in their own feces?

2. Did you know that the “Palestinians” could have had their own country as far back as 1948 had they accepted the UN sponsored partition plan which gave Israel AND the Palestinians a countries of their own on land which Jews had lived on for thousands of years before Mohammed ever had a wet dream about virgins? The Arabs rejected the UN offer and went to war with the infant Israeli nation. The Arabs lost and have been whining about it ever since. Do you agree this is like a murderer who kills his parents and asks for special treatment since he is now an orphan?

3. Can you tell us ANY Arab country which offers Jews the right to be citizens, vote, own property, businesses, be a part of the government or have ANY of the rights which Israeli Arabs enjoy? Any Arab country which gives those rights to Christians? How about to other Arabs? Wouldn’t you just LOVE to be a citizen of Saudi Arabia, Sudan, Iran, or Syria?

4. Since as many Jews (approximately 850,000) were kicked out of Arab countries as were Arabs who left present day Israel (despite being literally begged to stay), why should Arabs be permitted to return to Israel if Jews aren’t allowed to set foot in Arab countries? Can you explain why Arabs can worship freely in Israel but Jews would certainly be hung from street lamps after having their intestines devoured by an Arab mob if they so much as entered an Arab country?

5. Israel resettled and absorbed all of the Jews from Arab countries who wished to become Israelis. Why haven’t any Arab countries offered to resettle Arabs who were displaced from Israel, leaving them to rot for 60 years in squalid refugee camps? And why are those refugee camps still there? Could it be that the billions of dollars that the UNWRA has sent there goes to terrorist groups like Hamas, Islamic Jihad, El Aqsa Martyrs Brigade, or Hezbollah? How did Yassir Arafat achieve his $300 million in wealth? Why aren’t these funds distributed for humanitarian use?

6. Did you know that the Arabs in the disputed territories (conquered by Israel in the 1967 war which was started by Arabs) and who are not Israelis already have two countries right now? And that they are called Egypt and Jordan?

7. If your complaint is about the security fence which Israel is finally building in the Disputed Territories, are you aware that it is built solely to keep the “brave” Arab terrorists out so that they can no longer self detonate on busses, in dining halls or pizzerias and kill Jewish grandmothers and schoolchildren? Why are the Arabs so brave when they target unarmed civilians but even when they outnumber their opponents they get their sandy asses kicked all the way to Mecca when they are faced with Jewish soldiers? Why do Arab soldiers make the French look like super heroes?

8. Please explain why you are so concerned about Arabs, who possess 99% of the land in this region and are in control of the world’s greatest natural resource, which literally flows out of the ground? Can’t their brother muslims offer some of the surplus land and nature’s riches to the “Palestinians”? Or is it true that Arabs are willing to die right down to the last “Palestinian”?

9. Why do you not exhibit the same level of concern for say, people in Saudi Arabia who are beheaded, subject to amputation, stoning, honor killing etc.? What about women who are denied any semblance of basic civil rights, including the right not to be treated as property for the entertainment and abuse of her father, brothers, or husbands? What about the Muslims in Sudan and Egypt who are still enslaved, or the women there whose genitalia are barbarically cut off? How about the oppression of Shiites by Sunnis, the gassing of the Kurds by Iraq, or the massacre of “Palestinians” by Jordan (Black September)? Why doesn’t this concern you?

10. Did you ever stop to wonder how much better off everyone in the region would be if Arabs stopped trying to kill Jews and destroy Israel? What would happen if the Israelis gave up their weapons and disarmed? Would they live to see the next day? But what would happen if the Arabs completely disarmed? You know the answer: They would all be AT PEACE! And if there is no war to rile them up, the Arabs would be forced to look at their own repressive, pre-medieval societies. Why would they want to do that when there are Jews to kill?

11. Have you heard “People who define themselves primarily by what they hate, rather than who they love, are doomed to failure and misery”? Can you see the parallels to the Arabs, who are blessed with land and oil, but still gladly train their children to kill themselves in order to kill Jews? Have you heard Golda Meir’s words to the effect of “There will be peace when the Arabs love their children more than they hate ours”? Why do the Arabs hate so much?
Please state your answers to the questions listed above. If you need assistance or require additional study, then please refer to the following links:

History of the Middle East Conflict: [Link: http://www.infoclick.org]

Thousands of women killed for honor: [Link: news.nationalgeographic.com...]

Muslims lament Israel’s existence: [Link: http://www.iht.com]

Disputed Territories – Forgotten Facts [Link: http://www.mfa.gov.il]

The size of Israel compared to neighboring countries in the region [Link: http://www.iris.org.il]

Jews expelled from Arab Countries [Link: http://www.jpost.com]

One Million Jews flee Arab countries – why no right of return for them? [Link: http://www.forgottenexodus.com]

Middle East Facts [Link: yashiko.middleeastfacts.com...]

Middle East Truth [Link: http://www.mideasttruth.com]

Larry Miller on Hypocrisy [Link: weeklystandard.com...]

Please respond to the items listed above. Based on your answers a thoughtful reply or instruction to FOAD will be provided.

Troll Early Warning Detection Team/ Nekamas Trollhammer

Är jag islamofobist- Ja! Är jag islamistfobist- Ja, för helvete. På goda grunder!

2 Comments:

Blogger Yankee Doodle said...

That's cute.

Tuesday, 20 February 2007 at 02:51:00 CET

 
Blogger pela68 said...

Well. This whole post was directed at blogger al- andalus (can you imagine that. He actually calls himselfe al- andalus!); who tried to smear me with that old "islamophobic" racial slure.

At his blog he accuses me of bigotry (and understood) racism. That really p****d me off! I'm not of Swedish origin. My parents and grandparents fled from their original country of birth because of the very type of persecution he is accusing me of.

So, yeah; I wrote a rather lenghty rant directed against this guy, who obviously are an anti- zionist and a Israel- basher.

I tried to tell (via this post) that islam is'nt a race and neither are muslims. But I rather doubt that he will ever read it; and if he do, he still wo'nt get it! They never do...

Tuesday, 20 February 2007 at 14:05:00 CET

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home