Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061129

Runnymede 1215...

... tipsar om en recension av Mark Steyns bok "America Alone: The End of the World As We Know It". Runnymede refererar: (Snodd från denna källa)


Det börjar i USA alltmer ses som självklart att Europa kommer att
islamiseras,
bli en del av den muslimska världen och en framtida fiende till
västvärlden.
Mark Steyn vågar inte ta steget fullt ut och konstatera att det
är islam som är
fienden. Trots att de flesta muslimer inte är terrorister
sympatiserar många med
dem, även i väst, och stödjer global jihad. Steyn
konstaterar att de flesta
muslimer i världen först och främst solidariserar
sig med sin religion, snarare
än landet de bor i. Exempelvis anser bara 8 %
av Storbritanniens muslimer att de
först och främst är britter, 81 % anser
att de först och främst är muslimer. Med
tanke på den totala kontrasten
mellan vad det är att vara brittisk och vad det
är att vara muslim går
Storbritannien en katastrofal framtid till mötes.
Europeiska kvinnor föder i
genomsnitt 1,4 barn. Muslimska kvinnor i Europa föder
i genomsnitt 3,5 barn.
En demografisk explosion som kommer att totalt förändra
Europa. Muslimer
assimiliseras inte i Europa, utan är i allt större utsträckning
direkt
fientliga mot själva de principer våra samhällen är byggda på.
Multikulturalismen är inte skapad som en hyllning till alla kulturer, utan
som
ett sätt att förneka och förstöra västerländsk kultur, ett sätt att på
förhand
ge upp kampen mot en kultur som är fast besluten att vinna dominans.
Därefter
slutsatser om vad som bör göras. Först och främst en starkare vilja
att försvara
den västerländska civilisationen. Läs resten själva, dra era
egna slutsatser.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home