Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061129

Står Eva Lundgrens forskning över all kritik?

Utmärkt granskande essä om EL:s så kallade "vetenskapliga metodik", av Fredrik Stjernberg, docent i teoretisk filosofi och verksam som universitetslektor vid Linköpings universitet.

Till sist ser det ut som om kritik av Lundgrens forskning blir omöjlig: om man
är kritisk till den, så visar det bara att man inte är kompetent att bedöma
den; de enda som i djupet är kompetenta är de som hyllar den. Det är en typ
av metod som antagligen skulle kännas bekant för en nordkorean.
(Via VoF:s Folkvett)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home