Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061115

Reinfeldt: Det ursvenska är blott barbari

"Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån." påstår Fredrik Reinfeldt.

WTF?????

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home