Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061130

Astrofysik

Jag läste för ett tag sedan detta (för övrigt en mycket intressant sida), att enligt de senaste atrofysiska rönen, så lutar det åt att universum skulle vara oändlig i tid-rumsutsträckning- samt ha en oändlig mängd massa (alltså inte en oändlig masstäthet- då skulle vi bo i ett svart hål).

Detta medför en del ganska intressanta implikationer. Är universum oändligt, med en oändlig massmängd, så innebär det att det också finns oändliga möjligheter för att kombinera atomer i olika konstellationer. En Israelisk astrofysiker har räknat ut att på ett medelavstånd av ca 15 biljarder ljusårs avstånd så skulle i så fall universum börja upprepa sig- d v s var 15:e biljarder ljusår så skulle det finnas en till vintergata med ett till solsystem och med en till jord där ni just nu läser detta inlägg.

Det är ju rätt OK tycker jag. Ni är ju faktiskt riktigt trevliga människor. Att det finns ett oändligt antal av er oroar mig inte ett dugg.


Vad som oroar mig- vad som är skrämmande- är att om det finns ett oändligt antal av er där ute i universum, så innebär det också att det samtidigt finns ett oändligt antal Jim Carrey:s!

Holy fuck! Det gör mig rädd!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home