Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061222

År 1796 svor USA vänskap med islam

Via Daniel Pipes.

För exakt 210 år sedan denna vecka, mot slutet av George Washingtons andra
presidentperiod, signerades ett dokument med det första av två Barbary
Piratstater. Med det något obekväma namnet "Fördrag om fred och vänskap,
undertecknat i Tripoli den 4 november 1796 (3 Ramada I, A. H. 1211), och i
Algeriet den 3 januari 1797 (4 Rajab, A. H. 1211)," (Treaty
of Peace and Friendship, signed at Tripoli November 4, 1796 (3 Ramada I, A. H.
1211), and at Algiers January 3, 1797 (4 Rajab, A. H. 1211)
, innehåller det
ett extraordinärt uttalande om fredliga avsikter gentemot
islam.
Överenskommelsens elfte artikel (av tolv) lyder: "Eftersom regeringen
i Amerikas Förenta Stater inte på något sätt är grundad på den kristna
religionen – har den i sig själv inte på något sätt någon fientlig inställning
till muselmanernas lagar, religion eller frid – och eftersom samma Stater aldrig
har deltagit i något krig eller fientlig handling mot någon från den
Mahomitanska nationen förklarar parterna att det inte föreligger något skäl till
att religiösa åsikter någonsin skall behöva störa den harmoni som föreligger
mellan de två länderna."
I juni 1797 ratificerade Senaten enhälligt detta
fördrag som President John Adams omedelbart lagfäste vilken gjorde den till ett
officiellt uttryck för den amerikanska politiken

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home