Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061221

Dick Erixon...

säger viktiga saker... igen!

AFTONBLADET FÖRSVARAR SADDAM, HAR INGET EMOT FOLKMORD I SUDAN. Visst är våra
svenska medier fantastiska. I Aftonbladet idag argumenterar man för att Saddam
Hussein inte borde avsatts. Och man vänder sig emot varje militärt ingripande i
Darfur, Sudan, för att hindra folkmord. Den som vill ha svar på varför det
händer igen, även om mantrat lyder "Aldrig igen", kan läsa den världsbild
Aftonbladet Kultur levererar i Sudan-affären. Där hånas demokratierna medan islamistiska
dödspatruller hyllas. Just den sorts miliser som begår folkmord i Darfur. Och
tidningen skriver skadeglatt att irakier uppfattar att livet blivit svårare
efter Saddam. Men vad säger Aftonbladet om att tyskarna ville
ha Hitlerismen tillbaka
efter andra världskriget? Hade de rätt? Vänstern i
Sverige har ställt upp på varenda en av de värsta blodsbesudlade tyrannerna
efter andra världskriget: man har hyllat Stalin, Mao och Pol Pot. Man kritiserar
med hetta och glöd demokratierna, men talar tyst om Kina, om fundamentalister
och andra aktörer som aldrig någonsin kommer att stå för mänskliga fri- och
rättigheter. Vänstern i Sverige vill att diktaturer och extremister ska nå
framgång. De riktar ingen som helst kritik mot dem. Bara mot USA och väst. Det
är en sjuk verklighetsuppfattning, som jag ibland önskar att de fick uppleva
personligen... Att dessa diktaturkramare fyller spalterna i våra största medier,
medan de åsikter jag här framför är hänvisade till bloggar, säger en hel del om
tillståndet i Sverige.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home