Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061219

Libyen- östern pärla eller en stat styrd av galningar?

Kommer ni i håg de sju bulgariska sjuksköterskorna som ställdes inför rätta, anklagade för att ha smittat 400 barn i Libyen med AIDS (anklagelsen är att de avsiktligt experimenterat med barnen- för att hitta ett botemedel- sjuksköterskor!). De blev frikända i en första rättegång, men har hållits fängslade sedan dess i väntan på ett överklagande från åklagarna.

Det har nu gått sju år! Sjuksköterskorna har nu åter stått inför rätta och blivit dömda till döden för sina påstådda brott.

Västerländsk medicinsk expertis menar att de rådande osanitära förhållandena på sjukhuset där de anklagade utförde sitt humanitära bistånd är anledningen till smittspridningen (osteriliserade kanyler, ej utförda HIV-test på blodgivare o s v).

Den franske läkaren och forskaren Luc Montagnier som var med och upptäckte orsaken till AIDS infektionen menar- och har vittnat om att den speciella varianten av HIV virus som härjat på det aktuella sjukhuset redan fanns där innan de aktuella anklagade påbörjade sitt hjälarbete där.

Inte bara det. Det har också visat sig vara så att de som smittats med HIV- viruset, smittades innan sjuksköterskorna kom dit 1998.

Läs mer på FOXNews.com

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home