Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061106

Klimatförändringar


Sedan någon vecka tillbaka har det i svensk press- då framförallt i Expressen och Aftonbladet- slagits på stora trumman för de "förestående klimatändringarna" samt vad "vi" kan göra för att förhindra detta.
Detta gör man helt onyanserat (precis som vanligt). Det enda som hitintills fattats är rubriken KLIMATCHOCK!

Att klimatet blivit varmare under de senaste 140 åren eller så, är en oomtvistad sanning. Medeltemperaturen har under den tiden ökat med hela 0,5 grader! Frågan är vad det beror på. Är det industraliseringen med påföljande ökande utsläpp av CO2?
Är det på grund av (i genomsnitt) ökande solfläcksaktivitet?
Är det helt enkelt naturliga variationer av temperaturen på grund av (naturliga klimatförändringar)?

Sanningen kanske ligger någonstans mitt i mellan. Jag är ingen expert på ämnet. Det jag vet är att vi för några miljoner år sedan hade nästan fyra gånger så högt CO" värde på våran jord. Hur såg det ut då? Tja här i skandinavien hade vi tempererat klimat emedan resten av jorden hade tropiskt eller subtropiskt klimat. Sahara var frodigt grönskande och diversiteten vad gäller djurlivet var större än någonsin sedan dess.

Här kan du läsa mer nyanserad rapportering om "klimatförändringar".

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home