Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061124

Israel- Värstingen i klassen (eller kanske den enda demokratin i mellanöstern).

Eli Göndör skriver i Expressen att "Allt kan faktiskt inte skyllas bara på Israel". Om vi jämför Israel med resten av den (muslimska) mellanöstern, så ser vi inte bara att en överväldigande del av mänskliga vetenskapliga framgångar tillhör Israeliska medborgare, (jämför hur många Israeler som har fått nobelpriset med hur många muslimer som fått det) - för att inte tala om grundläggande fri- och rättigheter såsom yttrandefrihet, religionsfrihet och jämlikhet mellan individer, vilka Israel är den enda nationen i det gudsförgätna området på vår jord vari dessa upprätthålles.


Allt kan faktiskt inte skyllas bara på Israel
Är det rimligt att 1,3
miljarder muslimers tillstånd i så hög grad påverkas av Israels 6 miljoner
människor på en yta stor som Blekinge? Om svaret är ja, vad säger det om de 1,3
miljarderna?
Det frågar i dag ELI GÖNDÖR apropå att FN släppt en rapport som
pekar ut Israel som orsaken till den muslimska världens problem.

Eli Göndör bodde i Israel 1977 till 2000. Han läser nu islamologi
vid
Lunds
universitet. Det bästa med arabvärlden anser han är dess
kultur,
människor,
historia och det libanesiska köket.Återigen pekas
Israel ut som
orsaken till
motsättningarna mellan Väst och den muslimska
världen. Denna gång
är det
genom en rapport sammanställd av bl.a.
Indonesiens tidigare
utrikesminister
Ali Alatas och Irans förre
president Mohammad Khatami, gjord på
uppdrag av
FN för att utreda
orsakerna till den växande klyftan mellan islam och
Väst.Rapporten
fastställer att det varken är religiösa eller kulturella
frågor
som
bidrar till detta gap utan politiska. Rapporten pekar ut
konflikten
Israel/Palestina som huvudorsaken till missnöjet i den muslimska
världen
och
drar slutsatsen om bara den konflikten få sin lösning kommer
även de
övriga
problemen att lösas lättare. Den muslimska världen befinner
sig
för närvarande i
ett komplicerat tillstånd. Vad som i Europa tagit flera
hundra år håller nu på
att ske i den muslimska världen inom perioden av
ett
knappt sekel. Utbildning
har ökat lavinartat och därmed även kravet
och
behovet av saklig
kunskapsförmedling och en mer vederhäftig
bedömning av det
egna tillståndet. De
traditionella auktoriteterna
ifrågasätts i nya
omgivningar som ger plats för
alla åsikter. Internet
har blivit en arena
allt svårare att kontrollera som
samtidigt
ifrågasätter och strukturerar om
de traditionella hierarkierna. Vem
det
är som innehar tolkningsföreträdet av
de religiösa skrifterna är längre inte
självklart. Avsaknad av en etablerad
och utbildad medelklass vilken kan
ta över
regimen från de förtryckande
diktaturerna, vars förtroende
kapital ständigt
sjunker, är resultatet av en
mångårig begränsning av
utbildningsmöjligheter.
Till de kommer frustration
bland muslimska
invandrare i Europa som bygger på den
kompakta känslan av
hopplöshet.
Men allt detta ska få sin lösning om bara
Israel/Palestina
konflikten
får sin lösning? Det är förnedrande för den
muslimska världen och
för FN
att överhuvudtaget publicera en sådan rapport.Att
FN upplever sig ha
upptäckt hjulet är inte konstigt med tanke hur markant
israelfixeringen
varit hittills. Enligt rangordningen över stater som får mest
av FN:s
kritik
för brott mot mänskliga rättigheter var Israel 2004 först på
listan. På
andra plats kom Sudan. År 2005 var 34 procent av FN:s
resolutioner,
vilka
kritiserade andra medlemsländer, riktade mot Israel.
Samma år riktades
knappt 6 procent av resolutionerna mot Sudan. Därmed
förbättrade Sudan sitt
anseende och hamnade på fjärde plats under en tid då
den statligt
understödda
Janaweed-milisen slaktade hundratusentals
människor. Israel
förblev dock kvar på
första plats som världens
värsting.Ändå beskylls Israel för de mer än 6500 terroristattackerna med dödlig utgång som skett endast sedan 9/11 som har utförts av islamister (i o f s har de flesta av dessa islamistattacker riktat sig mot andra muslimer- men det gör ju inte saken bättre på något vis!).

När påven i ett strikt historiskt sammanhang, framför att Islam är en våldets religion. Hur reagerar den muslimska samfälligheten då?
Jo, genom hot om våld, kyrknedbränningar och mord på en nunna- ehh? "Kalla inte oss för våldsamma, för då dödar vi dig". Fan, jag blir så jävla arg så jag exploderar... Nävistja, jag är ju inte islamist. Jag får väl göra som resten av Europeerna, knyta näven i fickan och acceptera min dhimmistatus- NOT!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home