Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20070526

I´m so jealous...

... of Fjordmans almost uncanny way of putting my thoughts in to print. Thank (put your favorite diety here) Fjordman is there, otherwise my head would explode...

Destroying Our Culture

5 Comments:

Blogger Yankee Doodle said...

Well, I like the way you so often put my thoughts to print -- or on the computer screen, anyway.

:)

Sunday, 27 May 2007 at 02:26:00 CEST

 
Blogger anticant said...

Yes, Fjordman's articles are thoughtful. But too pro-Christian for me. Western democratic values stem from the Enlightenment - not from Christianity, which in the last century was all too often the handmaiden of Fascism.

Interesting to see Yankee Doodle is still around. I thought he'd gone pop.

Sunday, 27 May 2007 at 05:49:00 CEST

 
Blogger WomanHonorThyself said...

Happy Memorial Day my friend!...God bless our troops! :)

Sunday, 27 May 2007 at 17:07:00 CEST

 
Anonymous Anonymous said...

...
Och Multikulturalisten fördärvade människan och gjorde henne till sin avbild: förvirrad, självhatande och oförmögen att skilja på vad som är rätt och orätt. Och han skapade henne med skilda kön, men ej som som man och kvinna, ty sade han, dessa är identiska och att hävda annat är sexistiskt. Och Multikulturalisten förbannade människan och sade: var ofruktsam, upphör att vilja finnas till, försvinn från jordens yta och låt moder natur härska och låt fiskarna i havet och fåglarna i luften återvinna jorden.
Multikulturalisten sade sedan: Varde mörker och det vart mörker. Multikulturalisten såg, att mörkret var gott; och Multikulturalisten skilde mörkret från ljuset. Och Multikulturalisten kallade mörkret "tolerans", och ljuset kallade han "diskriminering och trångsynthet". På sjunde dagen vilade Multikulturalisten från allt sitt verk. Han såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Han hade krossat förnuftet, fördärvat logiken och ödelagt sanningen, han hade tillintetgjort själva orsaken till och önskan att finnas till. Och det vart afton den sjunde dagen, men det blev ingen ny morgon.
- - - - - - - - - - - - - - -
Multikulturell antigenesis.
Översättning av Fjordmans travesti på skapelseberättelsen -- se vidare GoV -- länk här nedan.

http://gatesofvienna.blogspot.com/2007/05/destroying-our-culture.html
- - - - - - - - -
Mvh från ln

Sunday, 27 May 2007 at 21:38:00 CEST

 
Blogger Yankee Doodle said...

Hi, Anticant!

I'm still around.

For some reason, the pop-up window here at Gummihund works, but the one at your blog doesn't. It's weird. I've had problems over at Flanders Fields, too.

I liked your post about the multiculturalism and the cross-cultural dating. Sexual jihad....

Monday, 28 May 2007 at 04:39:00 CEST

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home