Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20070207

070207: Islam, Sverige och kvinnan

I Expressen på ledarsidan kan vi i dag läsa artikeln med ovanstående rubrik. Länk.


"Problemet tycks vara att muslimerna i Europa har hamnat i ett utanförskap av arbetslöshet och diskriminering, vilket har försvårat möjligheterna att spela denna strategiska roll."

Här måste vi fråga oss: Vad är det som har skapat detta utanförskap? Varför ghettoiferas muslimerna i enklaver åtskiljda från resten av samhället? Varför är muslimer i så hög grad arbetslösa, när ingen annan invandrargrupp är det?

"Det är knappast en slump att det är muslimer i USA som banat väg för kvinnliga imamer. I USA har muslimer jobb i mycket större utsträckning och är mer nöjda med sina liv än i Europa, vilket undergräver jordmånen för fundamentalistiska idéer och öppnar dörren för modernisering."

Här måste vi fråga oss hur det kommer sig att muslimer i USA klarar sig så mycket bättre än de i Sverige/Europa? Varför är fundamentalismen och radikalismen mycket mer utbredd här än i USA?

Här kommer svaret:
"Islam i Sverige står inte på egna ben, utan lutar sig tungt mot synsätt i den muslimska världen. Visst hörs kritiska och avvikande röster, men det är den traditionella islam som anger den officiella tonen."
Men vad är orsaken?

"Men i stället för att anpassa sig efter svensk lagstiftning vill Sveriges muslimska förbund att svensk lag ska anpassa sig till muslimsk lag. Ett medlingskontor bör enligt förslaget upprättas som ska agera parallellt med tingsrätten i skilsmässomål. Det är en fullständigt oacceptabel tanke."

"Fullständigt oacceptabelt"- Helt rätt. Men varför ställs det krav på särlagstiftning här i Sverige och inte i USA?

Enkelt! I USA har de inte anammat den europeiska mulikulturalismen. Ett synsätt som gör skillnad på folk och folk! Ett fullständigt knasrasistiskt resonemangssätt, där folk tvingas till hederskultur och enklavbildning. Där folk flytt despotismen i sina hemländer, bara för att mötas av en ideologi som uppmuntrar dem att anamma det despotiska kulturella tänkandet i deras forna hemländer.
Tjena! Och sedan undrar vänstern (och högern för den delen) varför extremismen frodas på våra bakgårdar.

Vad gör man då rätt i USA? Tja, där accepterar man inte att invandrare inte integreras och assimileras in i samhället (visst, USA har stora problem med illegal invandring- framför allt från Mexico- med enklavbildning och kriminalitet som följd. Men det är en helt annan sak!).

I stället ställs krav på framtida medborgare att ta till sig den amerikanska livsstilen, att lära sig engelska och att förstå innebörden i den amerikanska konstitutionen. Det är inte förbjudet- på något vis- att vårda ditt kulturella ursprung, ditt modersmål eller din religion. Men det är mer av en privatsak och inte en statspåtvingad ideologi.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home