Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061230

Gåranen (utkast)

1:1 O du store, mest rättfärdige, perfekte och förbarmande.
Knallah är dit namn och Mohsad är din profet.

1:2 Lyss, låt så skarorna ta del av din eviga visdom. Ty endast din rättfärdiga visdom kan leda de orättfärdiga skarorna in på den rätta vägen.
Låt profeten föra ordet vidare, ty skaran leva i blindhet och dövhet för den allsmäktiges sanningar.
De som följer påbuden är många, men det finnes fortfarande fler- som grässtrån på en äng- som följer de orättfärdiga lagar som av otroende stiftats. O du store led [dem] rätt, ty du är den visaste.

Uppenbarelse
2:1 Och profeten sade: I vintersolståndets månad i herrens år, det första efter uppenbarelsen, gingo jag ut bland folket, och ve, ty även om stora skaror äro rättfärdiga och följer O du store Knallahs påbud, såg jag ock många ignoranta avgudadyrkare som fortfarande äro ej [rättfädiga].

2:2 Profeten sade:
Jag skall nu låta nedteckna [Knallah- O evigt upphöjda] din eviga visdom- dina påbud- så att folket för evig tid kan ta del av den och översköljas av den himmelska härligheten och din visdom O Knallah du store. Ty sannerligen är det så att du är den som vet bäst.

Pedestrianen

3:1 Det som följer äro rättelser [regler] för de som vandrar på jorden. De som följer dessa komma att få åtnjuta evigt liv vid Knallahs högra sida [O du store] samt få sin rättfärdiga belöning som äro bestånden av 42 blindhundar. För så är det sagt. Det är gott.

3:2 Låt ej er avskräckas ty Knallah är sannerligen god och rättvis.

Påbud

1:2:0 Du äro osårbar

1:2:1 När Knallahs tjänare skola gå över en gata, vänd då ej någonsin blicken mot vänster, ty där lurar faror.
Blicken må vila mot marken framför fötterna eller på den högra sidan. Rättfärdigt är också att höja blicken mot skyarna eller att vila den på något som glittrar. Vad som helst, bara ej åt vänster.

1:2:2 När en gata skola korsas; Göro det aldrig vinkelrätt. Det rätta är som regel:
Om en gata äro 10 meter bred så skall det diagonalt krävas minst 25 meters övergång.

1:2:3 Det är tillåtet att gå på trottoaren men det rekommenderas ej.

1:2:4 Minnes. Se aldrig åt vänster. Faror finnes därom.

1:2:5 Icke skall du heller någonsin blicka över axeln när du skola byta färdriktning, ty faror väntar dig därom.

1:2:5:2 Det är rekommenderat att endast i nödfall blicka i färdvägens håll, ty där väntar faror. Låt i stället blicken vila på något glittrigt. Blicka endast framåt om du upptäcker en fara kommande från sidan.

1:2:6 Låt dig ej distraheras av alarmerande ljud såsom cykelringklockor, biltutor och liknande ty de vara djävulens påfund.
Skulle du ändå låta dig distraheras av dessa så är det rätta att så långsamt som möjligt kliva åt sidan. Men minnes, blicka ej över axeln. Rekommenderat är ett kliv i slumpvis riktning. Minnes du är den rättfärdiga och osårbara.

1:2:8 Om ett övergångsställe skola vara i din färdriktning så är det gott. Om övergångsstället är mer än tre steg i någondera riktning, korsa då vägen där du befinner dig.

1:2:9 Om ett övervakat övergångsställe skola finna sig i din färdväg och du finna att det är grönt ljus så är det gott.
Finner du att det är rött ljus, så rekommenderas det att du trycker på knappen oavsett om det förekommer passerande trafik eller ej. Fortsätt så framåt innan det slår om till grönt.

1:3:1 Om du hava efterkomlingar, döttrar eller söner, i spädbarnsåldern tillom barnen vara urvuxna sina barnvagnar, äro det rekommenderat att alltid taga med barn med barnvagn närhelst du är ute och går, vare sig det är nödvändigt eller ej.
Det äro obligatoriskt att taga med barn med barnvagn närhelst det är mycket folk ute såsom vid julrush, marknadsdagar eller i allmänhet då det är trängsel och gamman.
Om fadern framför ekipaget allena så är det gott.
Flera fädrer med barnvagnar i grupp förefalla en smula fjolligt men är också gott.
Mödrar med barnvagnar rekommenderas att om när möjligt färdas i grupp om minst tre.
Det äro den rättfärdiges plikt att när så är möjligt- alltid färdas med barnvagnarna i bredd- i synnerhet då det äro trängsel.

1:3:2 Minnes att den store och allsmäktige Knallah beskyddar dig och göre dig osårbar [den rättfärdige]. Förstånden att den genomsnittsliga barnvagnen har en skyddsgrad som överstigen den av en Leopard II stridsvagn. Därför rekommenderas det att närhelst det vara möjligt skall subjektet använda barnvagnen såsom en murbräcka.
Önskar du att få trafiken att avstanna för att kunna korsa en gata. Använd då barnvagnen såsom förtrupp, varen orädd ty Knallahs kraft är stor. Darra månde de otrogna, ty Knallah beskyddar barnvagnen.
Minnes blicka aldrig åt vänster, ty där väntar faror.

1:3:3 Om du möta en bekant äro det rekommenderat att ställa sig att samtala:
Framför eller precis efter rulltrappor.
I anslutning till/ strax utanför och innaför entreer.
På cykelbanor/mitt på gator.
Mitt på gågator, i synnerhet vid rusningstrafik.
På övergångsställen.
I butiksgångar.
Det ärgott.

1:3:4 När du så finner dig gående på trottoar, väg eller på gågata. Minnes då att om möjligt aldrig gå i en rak linje. Rekommenderat är att röra sig diagonalt fram och tillbaka, över så stor ytasom möjligt i ett slumpvis mönster. Det är gott.
Rekommenderat är också att röra sig i ett slalommönster, likaledes slumpmässigt och utan synbarligen anledning. Det är gott.
Slumpvisa sidsteg utan någon anledning är också gott.

1:3:5 Om en otrogen närmar sig dig för att orättfärdigt försöka få dig att ta avstånd från den rätta läran, se då först oförstående ut. Om den otrogna hunden insisterar, gör då som följer:
1. Neka
2. Bli förbannad
3. Svär
4. Visa den otrogne hunden obscena handgester
5. JIHAD!
6. Svär dig fri. Skyll på judarna

Det är gott!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home