Proud Infidel ranting about the ongoing war against democratic and secular values (Don't fool yourselves)! Maybe a voice of sanity in a wide ocean of madness.

20061230

Gåranen (utkast)

1:1 O du store, mest rättfärdige, perfekte och förbarmande.
Knallah är dit namn och Mohsad är din profet.

1:2 Lyss, låt så skarorna ta del av din eviga visdom. Ty endast din rättfärdiga visdom kan leda de orättfärdiga skarorna in på den rätta vägen.
Låt profeten föra ordet vidare, ty skaran leva i blindhet och dövhet för den allsmäktiges sanningar.
De som följer påbuden är många, men det finnes fortfarande fler- som grässtrån på en äng- som följer de orättfärdiga lagar som av otroende stiftats. O du store led [dem] rätt, ty du är den visaste.

Uppenbarelse
2:1 Och profeten sade: I vintersolståndets månad i herrens år, det första efter uppenbarelsen, gingo jag ut bland folket, och ve, ty även om stora skaror äro rättfärdiga och följer O du store Knallahs påbud, såg jag ock många ignoranta avgudadyrkare som fortfarande äro ej [rättfädiga].

2:2 Profeten sade:
Jag skall nu låta nedteckna [Knallah- O evigt upphöjda] din eviga visdom- dina påbud- så att folket för evig tid kan ta del av den och översköljas av den himmelska härligheten och din visdom O Knallah du store. Ty sannerligen är det så att du är den som vet bäst.

Pedestrianen

3:1 Det som följer äro rättelser [regler] för de som vandrar på jorden. De som följer dessa komma att få åtnjuta evigt liv vid Knallahs högra sida [O du store] samt få sin rättfärdiga belöning som äro bestånden av 42 blindhundar. För så är det sagt. Det är gott.

3:2 Låt ej er avskräckas ty Knallah är sannerligen god och rättvis.

Påbud

1:2:0 Du äro osårbar

1:2:1 När Knallahs tjänare skola gå över en gata, vänd då ej någonsin blicken mot vänster, ty där lurar faror.
Blicken må vila mot marken framför fötterna eller på den högra sidan. Rättfärdigt är också att höja blicken mot skyarna eller att vila den på något som glittrar. Vad som helst, bara ej åt vänster.

1:2:2 När en gata skola korsas; Göro det aldrig vinkelrätt. Det rätta är som regel:
Om en gata äro 10 meter bred så skall det diagonalt krävas minst 25 meters övergång.

1:2:3 Det är tillåtet att gå på trottoaren men det rekommenderas ej.

1:2:4 Minnes. Se aldrig åt vänster. Faror finnes därom.

1:2:5 Icke skall du heller någonsin blicka över axeln när du skola byta färdriktning, ty faror väntar dig därom.

1:2:5:2 Det är rekommenderat att endast i nödfall blicka i färdvägens håll, ty där väntar faror. Låt i stället blicken vila på något glittrigt. Blicka endast framåt om du upptäcker en fara kommande från sidan.

1:2:6 Låt dig ej distraheras av alarmerande ljud såsom cykelringklockor, biltutor och liknande ty de vara djävulens påfund.
Skulle du ändå låta dig distraheras av dessa så är det rätta att så långsamt som möjligt kliva åt sidan. Men minnes, blicka ej över axeln. Rekommenderat är ett kliv i slumpvis riktning. Minnes du är den rättfärdiga och osårbara.

1:2:8 Om ett övergångsställe skola vara i din färdriktning så är det gott. Om övergångsstället är mer än tre steg i någondera riktning, korsa då vägen där du befinner dig.

1:2:9 Om ett övervakat övergångsställe skola finna sig i din färdväg och du finna att det är grönt ljus så är det gott.
Finner du att det är rött ljus, så rekommenderas det att du trycker på knappen oavsett om det förekommer passerande trafik eller ej. Fortsätt så framåt innan det slår om till grönt.

1:3:1 Om du hava efterkomlingar, döttrar eller söner, i spädbarnsåldern tillom barnen vara urvuxna sina barnvagnar, äro det rekommenderat att alltid taga med barn med barnvagn närhelst du är ute och går, vare sig det är nödvändigt eller ej.
Det äro obligatoriskt att taga med barn med barnvagn närhelst det är mycket folk ute såsom vid julrush, marknadsdagar eller i allmänhet då det är trängsel och gamman.
Om fadern framför ekipaget allena så är det gott.
Flera fädrer med barnvagnar i grupp förefalla en smula fjolligt men är också gott.
Mödrar med barnvagnar rekommenderas att om när möjligt färdas i grupp om minst tre.
Det äro den rättfärdiges plikt att när så är möjligt- alltid färdas med barnvagnarna i bredd- i synnerhet då det äro trängsel.

1:3:2 Minnes att den store och allsmäktige Knallah beskyddar dig och göre dig osårbar [den rättfärdige]. Förstånden att den genomsnittsliga barnvagnen har en skyddsgrad som överstigen den av en Leopard II stridsvagn. Därför rekommenderas det att närhelst det vara möjligt skall subjektet använda barnvagnen såsom en murbräcka.
Önskar du att få trafiken att avstanna för att kunna korsa en gata. Använd då barnvagnen såsom förtrupp, varen orädd ty Knallahs kraft är stor. Darra månde de otrogna, ty Knallah beskyddar barnvagnen.
Minnes blicka aldrig åt vänster, ty där väntar faror.

1:3:3 Om du möta en bekant äro det rekommenderat att ställa sig att samtala:
Framför eller precis efter rulltrappor.
I anslutning till/ strax utanför och innaför entreer.
På cykelbanor/mitt på gator.
Mitt på gågator, i synnerhet vid rusningstrafik.
På övergångsställen.
I butiksgångar.
Det ärgott.

1:3:4 När du så finner dig gående på trottoar, väg eller på gågata. Minnes då att om möjligt aldrig gå i en rak linje. Rekommenderat är att röra sig diagonalt fram och tillbaka, över så stor ytasom möjligt i ett slumpvis mönster. Det är gott.
Rekommenderat är också att röra sig i ett slalommönster, likaledes slumpmässigt och utan synbarligen anledning. Det är gott.
Slumpvisa sidsteg utan någon anledning är också gott.

1:3:5 Om en otrogen närmar sig dig för att orättfärdigt försöka få dig att ta avstånd från den rätta läran, se då först oförstående ut. Om den otrogna hunden insisterar, gör då som följer:
1. Neka
2. Bli förbannad
3. Svär
4. Visa den otrogne hunden obscena handgester
5. JIHAD!
6. Svär dig fri. Skyll på judarna

Det är gott!

Koranen

Ni som (liksom jag) är intresserade av vad som egentligen står i koranen, kontextuellt såväl som direkt, läs vidare på denna länk. En annan utmärkt källa till information är denna. Läser ni igenom dessa länkar (OK- jag vet. Det är en jävla massa text, men ändå), då kommer ni att ha läst igenom mer av koranen, sira, ta'rikh och haditerna än 80% av världens samlade muslimer. De övriga 20%- tja- gissa vilka de är.

Rekommenderas!

20061229

Så skönt att se ett land som "verkligen fungerar"

Om du har tid över, kika då in denna sköna video över ideallandet nordkorea (varning: Nästan en timme lång- menväl värd att se).
Welcome to North Korea

Jaha, så har det hänt igen

ROP slår till igen.

YALA, Thailand (Reuters) - Suspected separatists shot dead two Buddhist teachers
on Friday and burned their bodies in Thailand's rebellious Muslim south, police
said, the latest attack in a three-year insurgency that has killed more than
1,800.
Det är då själva f-n. Jag blir så jävla arg att jag tror att jag expl... Nänä, jag är ju fortfarande inte islamist.

Ett "nytt" läskigare Ryssland

Frågan är om inte väst snart är tvugna att kämpa ett tvåfrontskrig mot element som inte delar våra demokratiska frihetliga och pluralistiska ideal. Putins "nya" Ryssland (märk, versal i början- än så länge...) börjar mer och mer att likna en totalitär diktatur.

Korståg och måntåg- Det "heliga"jihad

Utmärkt förklarande artikel utav James Arlandsson att använda mot historielösa vänsterpartister, islamister och västerländska apologeter i allmänhet. Länktips via Islamkritik.

20061227

How Many Islamists?

Daniel Pipes vet svaret. Be afraid...Very afraid!

20061225

Cyril has a fishy card trick

Via Glumbert.com

Annandagens morgon?

Hurr!

God jul på dig ahmedanasvinojihad!


Via Cox&Forkum.

20061224

Kurdiska Irak

Så här på julaftonsförmiddagen får jag rapportera om något som inte är helt och hållet åt helvete i mellanöstern. The Kurds Go Their Own Way.

Islam. What the west needs to know

Se filmen. Bli lite kl0kare. Ni vet var ni kan få tag på den.

Walid Shoebat

"An islaimic friend of mine once told me;"
"Walid, jihad means struggle. You got to tell this to the people [westernes]."
"And I said,
Yes thats true. Jihad means struggle. But that's also what's Mein Kampf means, in the same fasion that islamists look at jihad."

20061223

saudiarabien

Är det inte fint med så älskvärda regimer som dessa? Jag får en så varm och skön känsla inombords när jag läser sådant här.

Aaaaaaaarggghhhhh! Jag tror jag exploderar!

Right! Jag är ju inte islamist.

Det här är så sjukt att det inte är sant!

Som ogift pappa förstår jag vilket elände denna man går igebnom. Är du inte gift så är du rättslös vad gäller dina barn. Sjukt skandalöst!

Erixon och HAX

... är det första jag läser varje dag. Gör det ni också!

Erixon

HAX

20061222

År 1796 svor USA vänskap med islam

Via Daniel Pipes.

För exakt 210 år sedan denna vecka, mot slutet av George Washingtons andra
presidentperiod, signerades ett dokument med det första av två Barbary
Piratstater. Med det något obekväma namnet "Fördrag om fred och vänskap,
undertecknat i Tripoli den 4 november 1796 (3 Ramada I, A. H. 1211), och i
Algeriet den 3 januari 1797 (4 Rajab, A. H. 1211)," (Treaty
of Peace and Friendship, signed at Tripoli November 4, 1796 (3 Ramada I, A. H.
1211), and at Algiers January 3, 1797 (4 Rajab, A. H. 1211)
, innehåller det
ett extraordinärt uttalande om fredliga avsikter gentemot
islam.
Överenskommelsens elfte artikel (av tolv) lyder: "Eftersom regeringen
i Amerikas Förenta Stater inte på något sätt är grundad på den kristna
religionen – har den i sig själv inte på något sätt någon fientlig inställning
till muselmanernas lagar, religion eller frid – och eftersom samma Stater aldrig
har deltagit i något krig eller fientlig handling mot någon från den
Mahomitanska nationen förklarar parterna att det inte föreligger något skäl till
att religiösa åsikter någonsin skall behöva störa den harmoni som föreligger
mellan de två länderna."
I juni 1797 ratificerade Senaten enhälligt detta
fördrag som President John Adams omedelbart lagfäste vilken gjorde den till ett
officiellt uttryck för den amerikanska politiken

Ahh, så insiktsfullt...

... Ah, så bra. Daniel Pipes.

AAAAARGH!

JAG BLIR SÅ ARG ATT JAG TROR ATT JAG EXPLODERAR!

Asch så klart. Jag är ju inte islamist.

Jag tror jag går och bajsar istället!

Opartisk "fri" television?

SVT har denna höst slagit nya rekord i att hylla diktatorer, diktaturer, mordiska terrorister och dess hantlangare.

Via Timbro.

Åsså...

...Dick Erixon igen. Läs och begrip!

20061221

Kvotering

Ytterligare ett tips via Dick Erixon. Jag säger som Martin Borgs: Sverige är underbart!

Dick Erixon...

säger viktiga saker... igen!

AFTONBLADET FÖRSVARAR SADDAM, HAR INGET EMOT FOLKMORD I SUDAN. Visst är våra
svenska medier fantastiska. I Aftonbladet idag argumenterar man för att Saddam
Hussein inte borde avsatts. Och man vänder sig emot varje militärt ingripande i
Darfur, Sudan, för att hindra folkmord. Den som vill ha svar på varför det
händer igen, även om mantrat lyder "Aldrig igen", kan läsa den världsbild
Aftonbladet Kultur levererar i Sudan-affären. Där hånas demokratierna medan islamistiska
dödspatruller hyllas. Just den sorts miliser som begår folkmord i Darfur. Och
tidningen skriver skadeglatt att irakier uppfattar att livet blivit svårare
efter Saddam. Men vad säger Aftonbladet om att tyskarna ville
ha Hitlerismen tillbaka
efter andra världskriget? Hade de rätt? Vänstern i
Sverige har ställt upp på varenda en av de värsta blodsbesudlade tyrannerna
efter andra världskriget: man har hyllat Stalin, Mao och Pol Pot. Man kritiserar
med hetta och glöd demokratierna, men talar tyst om Kina, om fundamentalister
och andra aktörer som aldrig någonsin kommer att stå för mänskliga fri- och
rättigheter. Vänstern i Sverige vill att diktaturer och extremister ska nå
framgång. De riktar ingen som helst kritik mot dem. Bara mot USA och väst. Det
är en sjuk verklighetsuppfattning, som jag ibland önskar att de fick uppleva
personligen... Att dessa diktaturkramare fyller spalterna i våra största medier,
medan de åsikter jag här framför är hänvisade till bloggar, säger en hel del om
tillståndet i Sverige.

Stuck Mojo

Skön låt, skön inställning, skön video.

Weird Al's Polka Power

Karljäveln gör ALLT live dessutom. Polka när den är som bäst! Jösses, jag vill se denna mannen live!

white and nerdy

Tja vad skall man säga om ´Wierd Al?
Kanske lite gammal men genialisk.
Missa inte mannens övriga produktion (ni vet var ni kan hitta den).

20061220

Ayaan Hirsi Ali...

...säger några sanningens ord i LA Times.

Western leaders today who say they are shocked by Iranian President Mahmoud
Ahmadinejad's conference this week denying the Holocaust need to wake up to that
reality. For the majority of Muslims in the world, the Holocaust is not a major
historical event that they deny. We simply do not know it ever happened because
we were never informed of it.
--------------------

What's striking about Ahmadinejad's conference is the (silent) acquiescence
of mainstream Muslims. I cannot help but wonder: Why is there no
counter-conference in Riyadh, Cairo, Lahore, Khartoum or Jakarta condemning
Ahmadinejad? Why are the 57 members of the Organization of the Islamic
Conference silent on this?

20061219

Libyen- östern pärla eller en stat styrd av galningar?

Kommer ni i håg de sju bulgariska sjuksköterskorna som ställdes inför rätta, anklagade för att ha smittat 400 barn i Libyen med AIDS (anklagelsen är att de avsiktligt experimenterat med barnen- för att hitta ett botemedel- sjuksköterskor!). De blev frikända i en första rättegång, men har hållits fängslade sedan dess i väntan på ett överklagande från åklagarna.

Det har nu gått sju år! Sjuksköterskorna har nu åter stått inför rätta och blivit dömda till döden för sina påstådda brott.

Västerländsk medicinsk expertis menar att de rådande osanitära förhållandena på sjukhuset där de anklagade utförde sitt humanitära bistånd är anledningen till smittspridningen (osteriliserade kanyler, ej utförda HIV-test på blodgivare o s v).

Den franske läkaren och forskaren Luc Montagnier som var med och upptäckte orsaken till AIDS infektionen menar- och har vittnat om att den speciella varianten av HIV virus som härjat på det aktuella sjukhuset redan fanns där innan de aktuella anklagade påbörjade sitt hjälarbete där.

Inte bara det. Det har också visat sig vara så att de som smittats med HIV- viruset, smittades innan sjuksköterskorna kom dit 1998.

Läs mer på FOXNews.com

Blaming the Jews

joooos! They order the wold.

20061218

The Sandmonkey

Ännu ett alldeles lysande blogpostinlägg (är det ett ord?) från min favoritbloggare sandapan

Förintelsen hände!

Tro inget annat!

20061215

Antisemitismen sprider sig- och blir värre och värre.

Der Spiegel rapporterar.
här är det i Sverige i dag.

Bahaa el-Din Ahmed Hussein el-Akkad

Och så här går det till i det fria demokratiska Egypten.
Visst är det fint när toleransens och fredens religion visar sina fredligaste och tolerantaste sidor.
Dubbelkram till Dar al islam.

A Muslim sheikh jailed in Egypt for 18 months has declared from his prison
cell that he is under arrest for “insulting Islam” by becoming a
Christian.

------------------------------------------------------------------------------------------------

For more than 20 years, the former sheikh was a member of the
fundamentalist Islamic group Tabligh and Da’wa, which actively proselytized
non-Muslims but strictly opposed violence. He also led a mosque community in
Al-Haram, in the Giza area adjacent to Cairo. In 1994 he had published, Islam:
the Religion, a 500-page book reviewing the traditional beliefs of the Islamic
faith.
But he became disillusioned, and five years ago the sheikh said he
began to pray that he could somehow know God personally. It was not until
January 2005 that he talked for the first time with someone who explained the
tenets of the Christian faith to him. He began intensive study of Christian
Scripture, and within weeks he became a follower of Jesus.

En självmordbomares hjärna

Runnymede1215 med en tänkvärd och välskriven essä.

20061214

Arbetslös revolutionär

Via Martin Borgs eminenta blog. Om kulturrevolutionären och vänsterpartisten Jonas Sjöstedts hopplösa liv som arbetslös.

Country när den är som bäst

The day my vife met my girlfriend.

Al-Jazeera

Al-Jazeeras chefredaktör Ahmed Sheikh intevjuas av Pierre Heumann, journalist på schweiziska Die Weltwoche.

Do you mean to say that if Israel did not exist, there would suddenly
be democracy in Egypt, that the schools in Morocco would be better, that the
public clinics in Jordan would function better?
I think so.

Can you please explain to me what the Israeli-Palestinian conflict has to
do with these problems?
The Palestinian cause is central for Arab thinking.

In the end, is it a matter of feelings of self-esteem?
Exactly. It's because we always lose to Israel. It gnaws at the people in
the Middle East that such a small country as Israel, with only about 7 million
inhabitants, can defeat the Arab nation with its 350 million. That hurts our
collective ego. The Palestinian problem is in the genes of every Arab. The
West's problem is that it does not understand this.


Egentligen är det alltså så att 350 miljoner araber (+ ca 1 miljard andra muslimer och västerländska apologeter), helt enkelt är sura för att de är så odugliga som soldater och ständigt blir bitchslappade av mininationen Israel. Den muslimska gnälligheten antar helt nya dimensioner.

Målet i mellanöstern för muslimer är inte fred. Målet är utrotning av judar och förintandet av staten Israel. Måtte oljan i mellanöstern ta slut å det snaraste.

Fuglesang in Space

Om denna blog är på riktigt så är Christer Fuglesang en riktigt, riktigt cool person.
Respekt!

Nuckin' Futs

A JibJab Year.

Stoppa folkmordet i Sverige...

... eller nåt sånt! Kul med folk som sopat upp utanför sin egen dörr.

Konferens

En svensk gymnasielärare har deltagit i förnekelsekonferensen som hölls i Teheran den 10-12 december. Gymnasieläraren säger:- Jag höll en föreläsning om demografi. Jag vände ut och in på siffran sex
miljoner, förklarar han.När 35-åringen resonerar utgår han från en uppsats som
han skrev 1997, efter två års historiestudier på Lunds universitet.- Lärarna
blev sura på siffran jag la fram. De gillade inte mig.Om de etablerade
historiker som kom fram till sex miljoner mördade judar, säger han:- Alla är
urusla på att presentera metoder för sina beräkningar.Vad anser du om att många
tycker att dina åsikter är antisemitiska?- Jag förstår inte hur en siffra på sex
miljoner kan vara fördomsfri och resonabel, när den räknas fram på ett barnsligt
sätt, och 300 000 anses rasistisk.


Vad denne förintelseförnekare och historierevisionist- tillsammans med andra likasinnade- inte begriper är att ; Det spelar för fan ingen roll om det är 300 000 eller om det är 6 000 000. Om så bara en enda jude dödas bara på grund utav att han är jude, om så bara en enda muslim dödas bara på grund av att denne är muslim, om så bara en enda människa dödas bara på grund utav dennes politiska övertygelse- Så är det en mänsklig tragedi som, som, som.............ARRRRGH! Jag tror jag exploderar!

Nävisstja, jag är ju ingen islamist.

Update: SVD tar upp ämnet mer utförligt.

Gudmundson resonerar runt ämnet och har helt rätt. Naturligtvis har Jan Bernhof rätt att säga och tycka som han vill. Även om han har fel i sak. Att man har idiotiska åsikter är inte ett skäl för uppsägning!

Update: Mer info fanns att finna hos JIHAD I MALMÖ.

Jan Lenhoff
presenterar sig själv så här:
"I, Jan Bernhoff, was born in
Umeå 1971 and grew up in
Haparanda in northern
Sweden by the Finnish
border.
I have studied history and languages at the university of Lund in
southern Sweden, and I finished my studies at Teachers´ Highschool in Stockholm
in 1999, now working as a computer teacher at Åsö Community College in
Stockholm."
****
Men man söker naturligtvis efter en förklaring
till
varför en till synes normal ung man som studerat
lite historia på
högskolenivå kan förneka Förintelsen
och umgås med internationell drägg i
Teheran....
Vad finner man då på Bernhoff om man googlar lite ?
***
En
insändare i Metro 2002 där han uttalar sig för
begränsning av invandringen:
"Mina egna
åsikter härrör från det faktum att jag ägnar mig åt vuxenutbildning, där
inslaget av invandrare är stort: Eftersom jag vill att resurser ska finnas för
utbildning och integrering - och inte multikulturalisering - av de invandrare
som redan finns här, vill jag att den fortsatta invadringen ska begränsas till
ett fåtal politiska flyktingar. Detta innebär även nej till s k
familjeåterförening, som inte finns inskriven någonstans i FN-deklarationer, men
som ändå bidrar starkt till invadringen för Sveriges del. "
***
Att han
(tillsammans med Ahmed Rami och Lauritz Dahl)
deltog
i den iranska tävlingen
om "roligaste" Förintelse-
karikatyr. Fullständig
förteckning här.
Att
hans skoluppsats om Pearl Harbour (som hävdar
att det japanska angreppet var
berättigat) finns till
salu på Nordiska förlaget
...

20061212

Freakshow

Det värsta är att vissa eurpeiska (och andra västerländska) stater- inklusive Sverige- faktisk upprätthåller diplomatiska förbindelser med vissa av dessa..... hmm. Gentlemen?

SCRUBS

Är kanske en av de roligaste sitcomsen som sänds på TV i dag (TV 6). Showen ger dessutom en betydligt mer autentisk känsla över hur det egentligen är att arbeta på ett sjukhus än t ex ER.

Se den; och tills dess bjuder jag på några sköna citat från serien. Håll till godo!

Turk: This is the reason why your headache didn't go away: That's actually pronounced analgesic, not anal-gesic. Sir, the pills go in your mouth.

Dr. Cox: [in response to something J.D. just said] Oh, my God; I care so little, I almost passed out

[Turk is asking Dr. Kelso for a favor]
Turk: Sir, I promise you, if you offer her the job again she'll say yes. And I'll do anything, I'll pick up extra shifts, I'll volunteer - I'll volunteer at the clinic; Whatever you want!
Dr. Kelso: Ahh! I want you to kill the giant bat that's been living in my attic!
Turk: You keep Enid in the attic?

[Dr. Cox and the pregnant Jordan are walking through towards a Nurses' Station]
Dr. Cox: Yes, hello? Could we please get my hormonal, extremely annoying ex-wife's amnio underway?
Jordan: Wow, I can't wait to write that down in the baby journal. [Dr. Cox grunts] Jordan: Could you be a bigger ass right now?
Dr. Cox: Could you *have* a bigger ass right now?

J.D.: Look, uh... Janitor... [the Janitor rolls his eyes]
J.D.: ...I'm gonna be straight with you: I saw your penis, and I noticed a possible melanoma that you should really have checked out.
Janitor: When did you see my penis?
J.D.: Last night, when you were showering.
Janitor: Where were you?
J.D.: Oh, I was outside, in the bushes. [the Janitor takes a second to process this answer] Janitor: Uhhh...
J.D.: Look, it was just a coincidence, man - I mean, i-i-if you had looked out the window, you'd have seen my penis, you know!
Janitor: What? Why?
J.D.: Because I had it out while I was looking at yours!

20061211

En prutt värd 850 000

Martin Borgs tipsar om en fis av guld.

Favorit
i repris: Prutt för 850.000 kr

Visst, händelsen har några år på nacken.
Men om man någon gång glömmer bort att Sverige är fantastiskt är det bara att
läsa nedanstående artikel om och om igen.
"Priset
för en prutt: 850.000 kr"
Det bästa i historien kom dagen efter Aftonbladets
artikel. Då höjde Krister Skoglund på Arbetsmiljöverket ett varnande finger mot
dem som pruttar alltför öppet inför andra. - Sker det upprepade gånger så
klassas det som kränkande särbehandling, konstaterade han.Men även om det bara
handlar om en endaste prutt så måste arbetsledningen i vissa lägen agera, enligt
Arbetsmiljöverket.Sverige har som bekant över 500 myndigheter (riktigt hur många
är det ingen som vet). Arbetsmiljöverket är en av dem.Tack för tipset
Mattias!Andra bloggar om:
,

The middeleast problem?

thereligionofpeace

Håller reda på hur många islamistiska och sekteristiska muslimska attacker med dödlig utgång- somm skett bara de tre senaste månaderna!

20061205

Islamsk science fiction

Som Star Trek- men med judehat. Via Green Little Footballs, från MEMRI-TV.

Tja, vad skall man säga?

20061201

The prophet of doom

Lär er vad islam står för.